Strona główna Wszystkie pytania Mam migotanie

Mam migotanie

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Kto powinien obecnie stosować nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) w celu zapobiegania udarowi mózgu?

Obecnie największą grupę leczonych nowymi lekami przeciwkrzepliwymi stanowią chorzy niezadawalająco leczeni za pomocą warfaryny lub acenokumarolu, u których INR waha się spadając do wartości poniżej 2 lub zwiększając się ponad 3-4. Do tej grupy należą też pacjenci, u których doszło do krwawień lub udaru mózgu w czasie wahania się INR. Nowe leki przeciwkrzepliwe powinny być przepisywanechorym, którzy rozpoczynają leczenie z powodu migotania przedsionków, jeśli akceptują taką formę leczenia i nie mają przeciwwskazań

INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną  do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od
witaminy K), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
(international normalized ratio – INR).

U osoby zdrowej i nie leczonej warfaryną lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0.
Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania tych leków u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia