Strona główna Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu Leki przeciwzakrzepowe

Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu

Leki przeciwzakrzepowe

Ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u osób z udokumentowanym migotaniem przedsionków bez względu na jego typ może być zmniejszone o ok. 65% w przypadku podawania doustnych antagonistów witaminy K czyli warfaryny (Warfin ) lub acenokumarolu (Acenokumarol lub Sintrom ). Jednak ocenia się obecnie, że stosuje je tylko co drugi chory ze wskazaniami do takiej profilaktyki udaru, co wiąże się z ryzykiem zgonu lub trwałego inwalidztwa u osób nieleczonych.

Skuteczność kwasu acetylosalicylowego (Acard, Polocard, Aspirin itp.) w zapobieganiu udarom niedokrwiennym w migotaniu przedsionków jest niewielka i wynosi maksymalnie ok. 20%. Decyzja o podjęciu takiej profilaktyki musi być podjęta przez lekarza, który rozważy korzyści wobec ryzyka krwawień z przewodu pokarmowego.

W przypadku stosowania warfaryny lub acenokumarolu w migotaniu przedsionków zaleca się terapeutyczny zakres INR typowo między 2,0 – 3,0. Te wartości powinny być inne u chorych z wszczepioną sztuczna zastawką mitralną. Zwykle wtedy lekarz zaleci dążenie do INR między 2,5 a 3,5. Idealnie byłoby gdyby większość wyników INR (minimum 70% wykonywanych co 3-4 tygodnie oznaczeń) mieściła się w zalecanym zakresie terapeutycznym, wtedy skuteczność leczenia jest największa a ryzyko krwawienia akceptowalne. Wynik INR poniżej 2,0 wymaga sprawdzenia po 1-2 tygodni, jeśli wcześniej większość wyników mieściła się w zalecanym zakresie; w 60-70% przypadków następny wynik będzie już w przedziale 2-3. Podobna strategię zaleca się, gdy niespodziewanie wynik INR będzie w przedziale 3-4, jeśli nie ma objawów krwawienia.

Prawdopodobieństwo stabilnych wyników INR w czasie leczenia warfaryną lub acenokumarolem jest mniejsze u kobiet, osób w wieku poniżej 60. roku życia, palących papierosy oraz chorujących na nadciśnienie, cukrzycę, niewydolność serca, po zawale serca lub udarze mózgu oraz z chorobami wątroby, nerek lub płuc.

 

INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną  do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od
witaminy K), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
(international normalized ratio – INR).

U osoby zdrowej i nie leczonej warfaryną lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0.
Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania tych leków u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej.

Projekt wsparty przez nieograniczony grant edukacyjny firmy Pfizer
Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL